میخواهم بگویم

فقر همه جا سر میکشد...

فقر ، گرسنگی نیست، عریانی هم نیست...

فقر ، چیزی را ” نداشتن ” است ، ولی آن چیز پول نیست...

فقر ، همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفته ی یک کتاب فروشی می نشیند...

فقر ، کتیبه ی سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند...

فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود...

فقر ، همه جا سر میکشد...

فقر ، شب را ” بی غذا ” سر کردن نیست...

فقر ، روز را ” بی اندیشه” سر کردن است...

دکتر علی شریعتی
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ 9 - مهر‌ماه - 1390 توسط مهدی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ