کلیدخوشبختی

 

هنگامی که کودکی پنج ساله بودم مادرم همیشه به من می‌گفت:

“شاد بودن کلید خوشبختی در زندگی است.”

وقتی بزرگتر شدم و به مدرسه رفتم معلم‌هایم از ما می‌پرسیدند زمانی که بزرگ شدید

چه کاری را انجام خواهید داد.

و من پاسخ می‌دادم: “می‌خواهم شاد باشم.”

آن‌ها به من می‌گفتند تو درس را درست متوجه نمی‌شوی (خنگی!) و من هم به آن‌ها

می‌گفتم:

“شما هم زندگی را نمی‌فهمید…”

“جان لنون”

When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life.
When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’.
They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.

John Lennon‌‌

نویسنده:
جان لنون

طبقه بندی:
ارسال در تاریخ 28 - خرداد‌ماه - 1393 توسط علی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ